THIẾT KẾ SÂN KHẤU SỰ KIỆN - Lễ Chào Mừng Giáo Sư Ngô Bảo Châu Đoạt Giả