[Fshare] 3DDD PRO 3D Models Full 58Gb - INTERIOR

03/29/2016 18:36:20 / Đăng bởi Sao chép gian hàng / (0) Bình luận

3DDD PRO 3D Models Full 58Gb

[​IMG]
Dung lượng file ở dạng nén là 14,6Gb

[​IMG]
Dung lượng file sau khi đã giải nén là 58Gb

[​IMG]
Children room

[​IMG]

Decor

[​IMG]
Exterior

[​IMG]

Furniture

[​IMG]

Kitchen

[​IMG]

Lighting

[​IMG]

Other 3d models

[​IMG]

WCBạn nên sử dụng phần mềm winrar >5.1 ( bản tiếng anh ) để tránh xuất hiện lỗi khi giải nén các file rar nha.

Link download 3DDD PRO 3D Models Full 58Gb
Link Fshare