Tribu Furniture 3D Collection Fshare.vn

03/29/2016 18:36:33 / Đăng bởi Sao chép gian hàng / (0) Bình luận

Free download thư viện model 3d max (28) 

Free download thư viện model 3d max (3)
Tribu Furniture 3D Collection
.c4d lib | .3ds | 269 MB

ABOUT
Bộ thư viện tổng hợp hơn 230 3D models đồ nội thất cho 3Ds max + Cinema 4D của công ty thiết kế Tribu ở Đức.
Có file Autocad và Catalog sản phẩm kèm theo.
Xem chi tiết - here

DOWNLOAD

Mã:
http://www.fshare.vn/file/TFWGXC20JT/